องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 407 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
401 โครงการ "อบต.หัวเขา เคลื่อนที่พบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 17 ม.ค. 2557 ]15
402 คำแนะนำและขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ [ 16 ม.ค. 2557 ]16
403 ประกาศบัญชีรายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 ธ.ค. 2556 ]16
404 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 ก.ย. 2556 ]16
405 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปีงบประมาณ 2556 [ 13 ก.ย. 2556 ]18
406 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]13
407 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]15
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21