องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 402 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 6 ก.ย. 2559 ]13
342 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการฯ รายใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 31 ส.ค. 2559 ]11
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วน ตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 31 ส.ค. 2559 ]12
344 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ [ 19 ส.ค. 2559 ]11
345 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 15 ส.ค. 2559 ]11
346 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 8 ส.ค. 2559 ]11
347 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย [ 5 ส.ค. 2559 ]12
348 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนกรกรฎาคม 2559 [ 3 ส.ค. 2559 ]13
349 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 ส.ค. 2559 ]10
350 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 2 ส.ค. 2559 ]9
351 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ [ 28 ก.ค. 2559 ]10
352 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 28 ก.ค. 2559 ]11
353 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 11 ก.ค. 2559 ]9
354 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ [ 6 มิ.ย. 2559 ]10
355 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]10
356 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 26 พ.ค. 2559 ]9
357 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ค. 2559 ]9
358 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [ 28 เม.ย. 2559 ]12
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 27 เม.ย. 2559 ]9
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 7 เม.ย. 2559 ]10
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21