วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
ซื้อยางรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๘๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๑-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำยาล้างจานำหรับล้างทำความสะอาดรถเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ ตำบลหัวเขา โดยวิธีคัดเลือก
9  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง