องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหาร่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 23 ธ.ค. 2563 ]23
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ [ 18 ธ.ค. 2563 ]23
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 16 ธ.ค. 2563 ]20
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 9 ธ.ค. 2563 ]23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ธ.ค. 2563 ]20
6 ประกาศสภาองค์การบริหาร่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2563 ]20
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 25 ก.ย. 2563 ]21
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 7 ก.ย. 2563 ]23
9 ประกาศสภาองค์การบริหาร่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 24 ส.ค. 2563 ]20
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ [ 17 ส.ค. 2563 ]22
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญํตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 11 ส.ค. 2563 ]22
12 ประกาศสภาองค์การบริหาร่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]22
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 6 ส.ค. 2563 ]21
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 6 ส.ค. 2563 ]20
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 22 มิ.ย. 2563 ]21
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 17 มิ.ย. 2563 ]20
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]22
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2563 ]22
19 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 25 ก.พ. 2563 ]22
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9