องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
 


กิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพปั่นจักรยานออกกำลังกาย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙


ปั่นจักรยาน กับอบต.หัวเขา และชมรมจักรยานตำบลหัวเขา >> กิจกรรม "รวมพลังสร้างสุขภาพปั่นจักรยานออกกำลังกาย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙" โดยร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายจาก อบต.หัวเขา ไปวัดบ่อกรุ เพื่อร่วมศึกษาประวัติหมู่บ้านบ่อกรุ และวัดบ่อกรุ ตลอดจนร่วมนมัสการ "พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์" หรือหลวงตาลอย กาญจโน (กาฬภักดี) เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ และเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ และ พระธาตุเจดีย์ เศรษฐีทันใจ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ระยะทางรวมไปกลับประมาณ ๔๐ กิโลเมตร โดยชมรมจักรยานตำบลหัวเขา ร่วมดูแลอาหารและน้ำดื่มในกิจกรรมดังกล่าว