องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหัวเขา


โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา